Hindsight hoặc Foresight?

Bạn sẽ đứng đâu trong lịch sử?

5 “Khi triển lãm Paris [năm 1878] kết thúc, ánh sáng từ điện sẽ tắt và không còn ai có thể thấy nó nữa”

– Giáo sư Oxford Erasmus Wilson

4 “Chiếc ‘điện thoại’ này có quá nhiều thiếu sót để được coi là một phương tiện liên lạc một cách nghiêm túc. Thiết bị này vốn dĩ chẳng có giá trị với chúng tôi.”

– Bản ghi chép nội bộ của Western Union, năm 1876

3 “Tôi nghĩ rằng có thể sẽ có một thị trường thế giới dành cho năm cái máy tính”

– Thomas Watson, Chủ tịch IBM, năm 1943

2 “Không thể di chuyển bằng đường sắt với tốc độ cao vì hành khách sẽ không thở được và chết vì ngạt”

 – Tiến sĩ Dionysius Lardner, năm 1830

1  “Con ngựa có vị thế ở đây, nhưng ô tô chỉ là một thứ mới lạ – một thứ nhất thời”

 – Chủ tịch Ngân hàng Tiết kiệm Michigan khuyên luật sư của Henry Ford không nên đầu tư vào công ty Ford Motor, năm 1903

Vietnamese Opportunity video

https://vimeo.com/vietnamese

Password: 9973